my cute followers :)

adakah kejujuran dan sifat b'tolak ansur penting dalam sesebuah perhubungan?

adakah kejujuran dan sifat b'tolak ansur penting dalam sesebuah perhubungan?

Answer here

No comments:

pengintip