my cute followers :)

MANUSIA

Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah paling sempurna dibandingkan dengan machluk yang lainya, termasuk diantaranya Malaikat, Jin, Iblis, Binatang, dllnya. Tetapi kita sendiri sebagai manusia tidak tahu atau tidak kenal akan diri kita sendiri sebagai manusia. Untuk itu marilah kita pelajari diri kita ini sebagai manusia, Siapa diri kita ini? Dari mana asalnya? Mau kemana nantinya? Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menempuh kehidupan didunia ini supaya selamat didunia dan achkirat nanti?

Sebenarnya manusia itu terdiri atas 3 unsur iaitu:
Jasmani : Terdiri dari Air, Kapur, Angin, Api dan Tanah.
Roh.: Terbuat dari cahaya (NUR). Fungsinya hanya untuk menghidupkan jasmani saja.
Jiwa.
(An Nafsun/rasa dan perasaan).
Terdiri atas 3 unsur:
1. Syahwat/Lawwamah (darah hitam), dipengaruhi sifat Jin, sifatnya adalah: Rakus, pemalas, Serakah, dll (kebendaan/materialis)-menjadi beban masyarakat.
2. Ghodob/Ammarah ( Darah merah ), dipengaruhi oleh sifat Iblis, Sifatnya adalah: Sombong, Merusak, Angkara murka dll (Menentang)-Menjadi pengacau masyarakat.
3. Natiqoh/Muthmainah (darah Putih), Dipengarui sifat malaikat, Sifatnya adalah: Bijaksana, Tenang, Berbudi luhur, Berachlak Tinggi dan Mulia- Menciptakan kedamaian dan kasih sayang.
 

Alat dari pada Jiwa iaitu otak, yang terdiri atas 3 bagian juga:
1. Akal (timbangan) haq atau bathil 

2. Fikir (hitungan) Untung rugi
3. Zikir (ingatan) Ingat Allah

Jadi kalau diibaratkan kereta, jasmani ini adalah Body daripada kereta itu, sedangkan Roh sebagai penghidup (suis) yang sifatnya hanyalah sebagai yang menghidupkan saja dan Jiwa adalah pemandu atau yang mengendalikan kenderaannya dimana dialah yang bertanggung jawab atas keselamatan dari pada kenderaan itu sendiri. Jadi Disini jelaslah bahwa yang dikatakan manusia itu adalah Jiwanya dimana dialah yang bertanggung jawab atas perbuatanya.
Makhluk2 yang diciptakan Allah ( dimana ada yang menjadi musuh atau lawan manusia yaitu Iblis dan Jin kafir.)

Ada 6 makhluk iaitu:
1. Malaikat, Dari Nur (cahaya) menerangi/mengawasi manusia.
2. Iblis, Dari Nar (Api), sifatnya merusak, merupakan musuh manusia.
3. Jin, Dari asap yang beracun, sifatnya memabukan, merupakan penggoda dan juga membantu manusia.
4. Tumbuhan, Hanya mempunyai naluri, berfaedah, untuk kebutuhan manusia.
5. Haiwan, Syahwat dan ghodob, berfaedah untuk kepentingan manusia.
6. Manusia, Sebagai pengatur alam, pengurus dunia(khalifah rahmatan lil alamin).
 

Corak corak Manusia:
*Mu'min


*Kafir
*Munafi

Perjalanan Kehidupan Manusia:
- Alam Arwah/Ruh, Masih didalam alam suci/taqdir ketentuan
- Alam Rahim, Didalam Kandungan Ibu/Qadarditentukan
- Alam Dunia/Alam Qodho, Penyelesaian/Untuk sementara
- Alam Kubur/Alam Barzah, Dalam tahanan alam Kubur/prefentif
- Alam Mizan, Timbangan Alam dibangkitkanya kembali Manusia
- Yaumil Ma'lum ( Hari Pengumuman/Keputusan), bagi yang beramal baik; Neraka bagi yang beramal buruk

No comments:

pengintip